Voorwaarden
  • Indien PartyEemland.nl dat wenst kan een waarborgsom gevraagd worden
  • Indien de goederen niet compleet, ongewassen of beschadigd retour komen, worden de kosten in rekening gebracht
  • De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde, totdat PartyEemland.nl de goederen weer in zijn bezit heeft
  • Al onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen gewijzigd worden
  • Goederen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden, nadien kan de huurder niet meer reclameren
  • Onze prijzen zijn excl. BTW en transportkosten,
  • Betaling uitsluitend contant, eventuele betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te geschieden
  • Voor schade/letstel is PartyEemland.nl niet aansprakelijk
  • Wij vragen bij verhuur legitimatie in de vorm van een paspoort of rijbewijs, een recent bankafschrift (verificatie adres) en een borg in overleg
  • De prijs geldt voor afgehaalde artikelen, bij bezorging worden transportkosten in rekening gebracht